Dwang/tics/Gilles de la Tourette

Ook ik had jarenlang verschillende tics/dwang (zowel fysiek als vocaal).
Nu ben ik volledig verlost.

Een dwangneurose of tics is een neurotisch gedrag dat je stelt door steeds dezelfde handelingen te (moeten) doen/herhalen. Het gedrag kan voortkomen vanuit situaties in onze jongste kinderjaren. Je kan je er bewust van zijn, maar ook onbewust kan je zaken meedragen. De dwang/tics zijn ontwikkeld en gebruik je omdat ze van nut waren in het verleden. Bijvoorbeeld om te vluchten uit situaties, uit angst, omdat die handeling iets anders voorkomt, enzovoort, ...
Wanneer je de dwang/tics uitvoert dan voel jij je goed en vaak gaat dit goed gevoel gepaard met het uitvoeren van die dwang/tics. Dwangneurose/tics zijn overtuigingen die in je onderbewustzijn vervat zitten en in stand blijven door het goed gevoel wanneer je ze uitvoert en het slecht gevoel wanneer je de dwang/tics niet uitvoert.

Gilles de la Tourette is ook een voorbeeld van zowel motorische als vocale tics. Met hypnotherapie kan ook jij verlost geraken van jouw dwangneurose en tics.
Gilles de la Tourette is soms dieper vervat in het onderbewustzijn, maar hierbij kan hypnotherapie ook helpen voor het verminderen van de dwang/tics of helemaal genezen.

Samen met counseling (gesprekken/begeleiding) kan de verminderen/genezing nog effectiever zijn.
Maak een afspraak om te werken aan de vermindering/genezing van jouw dwangneurose/tics/Gilles de la Tourette.